hero-image

“ซันเดย์” แต่งตั้ง Country Manager

ด้วยการแต่งตั้ง Country Manager ใหม่นี้ เพื่อให้ ซันเดย์ ขยายพาร์ทเนอร์ธุรกิจ และผลิตภัณฑ์ใหม่ขับเคลื่อน Ecosystem ในไทยต่อไป

1 เมษายน 2565,  กรุงเทพฯ ประเทศไทย – บริษัท ซันเดย์ อินส์ จำกัด (Sunday) ผู้นำ InsurTech ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกาศแต่งตั้ง คุณยุวดี ปิตวิวัฒนานนท์ ให้ดำรงตำแหน่ง Country Manager เพื่อนำทีมประเทศไทยสร้างการเติบโตธุรกิจ เดินหน้าสร้างพันธมิตรในเชิงกลยุทธ์  ซันเดย์มีเป้าหมายที่จะมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการดูแลสุขภาพ ยานยนต์ไฟฟ้า และนวัตกรรมใหม่ๆ ที่นำไปใช้ได้จริงในทุก Ecosystem  เนื่องจากโมเดลธุรกิจทั่วประเทศไทยยังคงมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

ดิฉันมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ให้กับอุตสาหกรรม InsurTech ในประเทศไทย โดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ของซันเดย์ให้ดียิ่งขึ้น ในขณะที่ยังคงรักษามาตรฐานสูงสุดของการให้บริการของเราไว้ ลูกค้าและพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจของเราทุกคน จะสามารถเข้าถึงการประกันภัย และสามารถให้การบริการของเราเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของพวกเขาได้ ซันเดย์จะส่งมอบและยกระดับมาตรฐานของเราอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว

ยุวดี ปิตวิวัฒนานนท์, Country Manager ของซันเดย์

คุณยุวดีมีประสบการณ์ในวงการประกันมากกว่า 20 ปี จากบริษัทประกันชั้นนำระดับโลกเช่น Cigna, Allianz และ AEGON ก่อนที่จะเข้ารับตำแหน่งผู้บริหารฝ่ายขาย (Sales Director) ที่ eBaoTech โดยหน้าที่รับผิดชอบหลักคือการสร้างสัมพันธภาพกับพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจ ผู้ให้บริการทางการเงิน และผู้ให้บริการโทรคมนาคมขนาดใหญ่ ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในการสร้างความสัมพันธ์ และนำเสนอกลยุทธ์ทางการตลาดและธุรกิจ เพื่อต่อยอดและนำพาพาร์ทเนอร์ทั้งรายใหญ่ และรายย่อย ให้บรรลุผลตามเป้าหมาย

ภารกิจของซันเดย์คือการทำให้การประกันภัยมีความเข้าถึงง่าย เชื่อถือได้ และเป็นที่น่าสนใจอีกครั้งในประเทศไทย โดยตั้งแต่เริ่มต้นธุรกิจเราให้ความสำคัญอย่างมากกับการลงทุนในทีมงานระดับ talent ที่มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล และเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อรองรับภารกิจนี้ ความร่วมมือของซันเดย์กับคุณยุวดี เป็นความร่วมมือที่จะเจาะลึกถึง ecosystem รวมทั้งบริการทางการเงิน การดูแลสุขภาพ ยานยนต์ และอื่นๆ อีกมากมาย ซันเดย์รู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งที่ประสบการณ์ในวงการประกันอันยาวนานของเธอ จะเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันการส่งมอบผลิตภัณฑ์ประกันภัยชั้นนำในตลาด ให้กับคู่ค้าและลูกค้าของซันเดย์

ซินดี้ กัว ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของซันเดย์

การแต่งตั้ง Country Manager ครั้งนี้ เป็นผลสืบเนื่องมาจากการระดมทุนซีรีย์ B ของกลุ่มซันเดย์ จากกลุ่มนักลงทุนระดับแนวหน้าทั้งจากประเทศไทย และประเทศอื่น ๆ ทั่วโลเช่น Tencent, Vertex Growth และ SCB10X

เกี่ยวกับ ซันเดย์

ซันเดย์ คือ ผู้นำเทคโนโลยีอินชัวร์เทคสัญชาติไทย ที่ให้บริการประกันภัยด้วยแพลตฟอร์มขายและให้บริการแบบครบวงจร โดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) รวมถึงดิจิทัลแพลตฟอร์มในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการด้านประกันภัยที่ออกแบบเฉพาะตัวบุคคล เพื่อตอบโจทย์ความเสี่ยงทุกรูปแบบของลูกค้าทั่วไปและลูกค้าธุรกิจ นอกจากนั้นยังนำเสนอ Value Chain รูปแบบใหม่ซึ่งจะสร้างคุณค่าให้กับภาคธุรกิจประกันภัยทั้งระบบ ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์แบบ end-to-end ผ่านคู่ค้าและช่องทางการขายของบริษัทฯ เอง

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.easysunday.com

### 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ worada.jo@easysunday.com