Posts Taggedร้านขายยา

ยุค New Normal การต้องเดินทางไปโรงพยาบาลนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ไหนจะต้องเสียเวลารอคิวตรวจที่ยาวนาน ทั้งยังมีความเสี่ยงในการสัมผัสกับเชื้อต่างๆ ซันเดย์ขอแนะนำบริการ “ปรึกษาอาการป่วยกับเภสัชกรที่ร้านขายยา” เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าประกันสุขภาพกลุ่ม สามารถขอคำปรึกษา การซักอาการจากเภสัชกรได้โดยไม่จำเป็นต้องไปโรงพยาบาล